FÖREDRAG AV JUAN VALCARCEL

Juan Valcarcel blog
Dag: 28/9  Tid: 16.00
Plats: Örenäs slott, Skåne

Juan Valcárcel, ordförande för International RNA Society (RNA = ribonukleinsyra), håller ett föredrag med titeln Networks of alternative splicing regulation in cancer. Föredraget är en del av en sammankomst som organiseras av RNA Society of Sweden 27/9-29/9. Målen för sammankomsten är att samla alla i Sverige som arbetar med forskning relaterad till RNA, samt att uppmuntra till samarbete och etablering av vetenskapliga nätverk som forskar om RNA-relaterade ämnen.

I samarbete med Spaniens Ambassad i Sverige