NETWORKING

Kulturpolitiken spelar en strategisk roll i Spanien, gynnad både av det kulturella och konstnärliga arvet i vårt land och av ett språk som används av 495 miljoner människor, det näst mest talade i världen, med en alltmer ökande efterfråga vad gäller dess undervisning.

Som andra land i världen när det gäller antalet UNESCO Världsarv, kombinerar Spanien ett rikt arv med en mångsidig, blandad och kraftfullt innovativ kultur, som har etablerat sin image internationellt.

Kultursamarbetets nätverk med Sverige utövas genom följande aktörer:

 

Spaniens Ambassad i Sverige

Det spanska Utrikesdepartementet och dess Styrelse för internationellt utvecklingssamarbete (AECI) har skapat ett utbrett nätverk bestående av kulturprogram från 146 ambassader, 18 kulturcenter och 36 biståndskontor. Organisationen hanterar årligen en programplanering som omfattar mer än 10.000 kulturella aktiviteter runt om i världen, med nästan två miljoner deltagare.

Detta nätverk organiseras genom Direktoratet för Kultur och Vetenskap, som stöder internationaliseringen av Spaniens kulturindustri och artister i alla disciplin, synliggör dem vid internationella evenemang, främjar användningen av det spanska språket, uppmuntrar bildandet av internationella nätverk, och främjar rörligheten för de kulturella aktörerna.
Kultursektionen vid Spanska ambassaden i Stockholm är hjärtat för nätverket i Sverige.


http://www.aecid.es/EN

 

Cervantes Institutet i Stockholm

Cervantes Institutet grundades 1991 som offentlig myndighet under Utrikesdepartementet, med den främsta uppgiften att främja spanskan och de officiella språken i Spanien (galiciska, baskiska och katalanska), och sprida de spansktalande ländernas kultur över hela världen.

År efter år har de kulturella aktiviteterna organiserade av Cervantes Institutet ökat avsevärt, till den grad att under 2011, då Institutet fyllde två decennier, ägde över 6500 kulturevenemang rum i de 77 Cervantes Instituten som finns över hela världen. Fler än 65 miljoner människor deltog i dessa initiativ, antigen direkt eller via Internet-plattformen ”Centro Virtual Cervantes”.

Cervantes Institutets latinamerikanska kallelse har stärkts, och blivit både ett centrum för spansk kultur och ett centrum för spridning av den latinamerikanska kulturen, i samarbete med många latinamerikanska ambassader.

Cervantes Institutet finns i 77 städer i 44 länder, däribland Stockholm.

 http://estocolmo.cervantes.es/se/kultur_spanska/kultur_spanska.htm

 

Acción Cultural Española, Spanska Kulturverket (AC/E)

”Acción Cultural Española” (AC/E) är en statlig myndighet tillägnad uppmuntrandet och främjandet av den spanska kulturen och kulturarv, både i Spanien och utomlands, genom utställningar och rörlighetsprogram för både kuratorer och skapare (PICE-program).

Den spanska Ambassaden i Stockholm informerar svenska konstnärer och institutioner om dessa program och om nätverksbildande, och kommer att hjälpa de intresserade med ansökningsprocessen.

www.accioncultural.es/

 

Andra spanska kulturella institutioner:

http://www.etxepare.eus/en

http://www.llull.cat/english/home/