LEILIAS KONSERT I FOLKMUSIK FESTIVALEN, URKULT

leilia urkult

30-1 augusti, tid ej fastställd. Lärkvägen 1, 880 30 Näsåk.


Konsert med det galiciska bandet Leilia på musik festivalen Urkult. Bandet anses vara det bästa aktuella traditionella galiciska musikbandet.

Mer information