LEILIAS KONSERT I FOLKMUSIK FESTIVALEN, URKULT

30-1 augusti, tid ej fastställd. Lärkvägen 1, 880 30 Näsåk.