CERVANTES OCH BILDEN AV MAROCKO

24 november kl 18.30 Instituto Cervantes, Bryggargatan 12, Stockholm