SPRÅKOLYMPIADEN FÖR MODERNA SPRÅK

ilcompetition-756x250

8 april, 9:30-14:25. Malmö Latinskola, Drottninggatan 22, Malmö.


Precis som under tidigare år så kommer Språkolympiaden att ägarum i Malmö Latinskola. Mer än fyrahundra femtio lärare och fjorton tusen elever kommer att delta. Elever som läser spanska och franska på grundskole- och gymnasienivå kommer att testa sina språkkunskaper i olika tävlingsinriktade tester som har syftet att öka kunskapen och användingen av utländska språk i Sverige.

Mer information