Gratis guide tour på spanska av utställningen ‘Ett gott hem för alla’

ett gott hem

20 februari, 14:00-14:45. Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm


Denna månad kan du åtnjuta en ny gratis guide tour på spanska. Denna gång av utställningen Ett gott hem för alla. Utifrån dokumentfotografi av Anna Riwkin och Björn Langhammar från 1950-talet och 1960-talet, får vi iaktta en historia som beskriver hur det svenska samhället systematiskt har utsatt romer för grov diskriminering.

Mer information