KONFERENS AV CANCERFORSKAREN OSCAR FERNÁNDEZ-CAPETILLO VID KAROLINSKA INSTITUTET

ACESapril 14, 12:00. Karolinska Intitutet, dep. (MBB) Campus Solna


Forskaren Óscar Fernández-Capetillo, medlem i ”Föreningen för Spanska Forskare i Sverige” kommer att tala om sambandet mellan stress, åldrande och cancer.
50 spanska forskare att vara stolta över

Mer information