III EDITION GLOBAL IBEROAMERICAN CHAIR

RGrynspan-Perfil20/4 kl. 17.00 – 19.00
21/4 kl. 09.00 – 14.00


Närvaron av Generalsekreteraren för Latinamerica, Rebeca Grynspan, medför ett omfattande program där konferensen “Creating Common Spaces: Education, Innovation, Culture and Knowledge in EuropeLatin America and the Caribbean” söker att utvidga kunskapsnätverk mellan Europa och Latinamerika inom utbildning, forskning och akademiskt samarbete.

Organiserat av Spanska Ambassaden och The European Institute of International Studies