2014.11.14-15 Flamenco föreställning om ursprung/ Aire de Vida: Origen

I Origen sätts flamencons nerv i dialog med fjällvidderna from filmen

aire de vida origen

14-15.11.2014, 19:00 Teater Bristol, Stockholm


Hur har olika miljöer och levnadsvillkor format olikheter i människors musik och dansuttryck och, framför allt, vad är det i uttrycket hos människors konst som kan förena dem, trots olika ursprung?

I flamencoföreställningen Orígen står begreppet Ursprung i centrum.

Sången, musiken och dansen flätas samman med rörligt, projicerad bildmaterial från musikdokumentären ”Origins – a window towards voices” (av Ellen Pontara och Roland Pantze).

Läs mer

 

Picture source: http://airedevida.com/