SPANSKA NÄTTER

24 och 25 november kl 19.00 Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm