PERFORMANCE PÅ DJURGÅRDEN

24-25 mars, ca 18:00. Fjärilshuset, Hagaparken, Haga trädgård, 169 70 Solna.