CRISTINA LUCAS OCH FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO I KONSTHALLEN BOHUSLÄNS MUSEUM

juni 13 – augusti 23. Konsthallen Bohusläns Museum